Kategorija: TRAVNIK

0

TRAVNIKI

NEKAJ SPLOŠNEGA O TRAVNIKIH V Sloveniji so travniki nastali s krčenjem gozdov. Če jih ne bi vsako leto pokosili ali na njih pasli živino, bi se čez nekaj let zarasli v gozd. Na travnikih...