ŽIVALI V GORAH

Tako kot rastline, so se na življenje v gorah morale prilagoditi tudi živali. Te morajo biti zelo spretne, da lahko prečkajo strmine in skalovja v gorah.

Večina gorskih živali pa ne živi prosto v gorah. Ponavadi se zadržujejo le na tistih krajih, kjer je življenje za njih ugodno.

Oglej si nekatere primere gorskih živali.