Morje

 CC0: Needpix

Morje je voda, ki predstavlja večino zemeljskega površja. Od ostalih voda se razlikuje po slanosti. Je namreč slana voda.

V in ob morju živi veliko morskih in obmorskih živali in rastlin.