Travnik

V Sloveniji so travniki nastali s krčenjem gozdov. Če jih ne bi vsako leto pokosili ali na njih pasli živino, bi se čez nekaj let zarasli v gozd.

Na travnikih živi veliko različnih vrst rastlin in živali. Najbolj značilne rastline so trave. Travniki imajo velik pomen za rastlinojede živali. Te tam najdejo velik del svoje hrane.

Močno gnojenje in pogosta košnja pa vpliva na to, da je na travnikih manj vrst rastlin in živali.

Travnik, ki se zarašča v gozd.

 

CC0: hippopox

Vloga travnikov:

Na travnikih kmetje pridelujejo krmo za živino.
Travniki zadržujejo padavinsko vodo in preprečujejo odnašanje prsti.
Med travniškimi rastlinami najdemo mnoga zdravilna zelišča.
Travn0