Gorska območja

V gorah so razmere nekoliko drugačne kot na ravnini. Višje kot smo, nižje so temperature, zrak pa je vedno redkejši. Pobočje gore, ki je obrnjeno proti jugu, je dalj časa izpostavljeno soncu. To je PRISOJNA stran gore. Drugo pobočje, ki pa je obrnjeno proti severu in je dalj časa v senci, pa je OSOJNO.

Ena stran gore je obrnjena proti vetru. Ta ponavadi prejme več padavin, kot nasprotna stran, ki je bolj suha.

Zaradi takšnih razmer v gorah uspevajo rastline in živijo živali, ki so se na to prilagodile.