Avtor: urko

0

Hrast

V Sloveniji je v gozdovih razširjenih 5 različnih vrst hrastov: dob, graden, puhasti hrast, cer, črničevje ali črnika in oplutnik. Danes je kot hrastov gozd ohranjen le še Krakov gozd pri Kostanjevici na Krki....

0

Breza

Breza ima značilno belo skorjo. Zraste do 30 metrov visoko. Skorja je gladka in se lušči v trakovih, s starostjo pa deblo razpoka. Listi so srčaste oblike. Plodovi breze so majhni krilati oreški, ki...

0

Lipa

Lipa zraste do 40 metrov. Njeno deblo je ravno in ima sivorjavo skorjo. Na prostem se krošnja bujno razvije, v gozdu pa je manjša. Listi so nepravilne srčaste oblike. Na koncu so zašiljeni in...

0

Smreka

Smreka je najbolj številčna drevesna vrsta pri nas. Deblo je rdečkasto rjavo z razdrapano skorjo. Iglice so na koncu zašiljene. Če primemo v roko vejo z iglicami, nas te zbadajo v dlan. Tako smreko...

0

Jelka

Jelka zraste do 50 m visoko. Njena skorja je sivorjava in v mladosti gladka. S starostjo razpoka. Iglice so ploščate. Spodaj imajo dve značilni beli progi. Vrh iglice je zaobljen običajno z dvema vršičkoma....

0

Tisa

Tisa se pojavlja kot manjše iglasto drevo ali kot grm. Pogosto se razvije več debel, ki se kasneje zrastejo. Je dvodomna rastlina, kar pomeni, da so moške in ženske rastline ločene. Njena skorja je...

0

Macesen

Macesen je naš edini iglavec, ki pozimi odvrže iglice. Jeseni, preden iglice odpadejo, se te obarvajo v zlato rumeno barvo. Macesen zraste do 40 m visoko. Deblo je ravno. Skorja s staranjem postane vzdolžno...

0

Viri in literatura

Pri oblikovanju spletne strani sva uporabili naslednje vire:  Burnie, D., Elphick, J., Greenaway, T., Tylor, B., Walisiewicz, M., Walker, R. (1999). Enciklopedija narave. Ljubljana: Slovenska knjiga. Gozd in gozdarstvo. Pridobljeno s: https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa (15. 11. 2019) Pridobljeno...