Kategorija: Viri in literatura

0

Viri in literatura

Pri oblikovanju spletne strani sva uporabili naslednje vire:  Burnie, D., Elphick, J., Greenaway, T., Tylor, B., Walisiewicz, M., Walker, R. (1999). Enciklopedija narave. Ljubljana: Slovenska knjiga. Gozd in gozdarstvo. Pridobljeno s: https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/drevesa (15. 11. 2019) Pridobljeno...