Označeno: gozd

0

GOZD

Gozd sestavljajo živi dejavniki (drevesa, grmi, zelnate rastline, praprotnice, mahovi, ptice, glodavci, žuželke, polži, glive itd.) in neživi dejavniki (tla, voda v tleh, kamnine in zrak itd.). Gozdovi v Sloveniji prekrivajo več kot polovico površja. Klikni na...

0

Jež

Jež je prebivalec gozda, ki ga večkrat slišimo, kot vidimo, ko hodi skozi listje na gozdnih tleh. Je predvsem prebivalec gozdov, ki imajo veliko grmovja. Svoj dom si lahko najde tudi v sadovnjaku, parku ali...

0

Srna

Srne pogosto lahko vidimo na travnikih in poljih ob gozdovih v večernem času. Preko dneva se zadržujejo na mirnem in zakritem kraju. Srna ima tanek vrat na katerem je kratka in topa glava. Ima...