Označeno: graden

0

Hrast

V Sloveniji je v gozdovih razširjenih 5 različnih vrst hrastov: dob, graden, puhasti hrast, cer, črničevje ali črnika in oplutnik. Danes je kot hrastov gozd ohranjen le še Krakov gozd pri Kostanjevici na Krki....